Frida Vogels

Auteurs

Frida Vogels is wellicht niet de meest gelukkige keuze in een rubriek als Auteur  van de week. Een dergelijke rubriek impliceert immers toch dat de lezer een uitgebreide biografie van de betreffende auteur te lezen krijgt en als het even mogelijk is ook nog wat gewaagde of illustratieve uitspraken. Frida Vogels weigert echter ieder publiek optreden en ieder publicatie van haar afbeelding. Er zijn dan ook niet heel veel biografische gegevens van haar bekend, maar aan haar literaire reputatie wordt sinds haar debuut niet meer getwijfeld.

Frida Vogels werd op 9 januari 1930 geboren in Bussum en debuteerde pas op tweeënzestig jarige leeftijd als schrijfster. Vogels schreef veertig jaar aan haar levenswerk, dat een poging is om een mensenleven sluitend te beschrijven. In 1992 verschenen de eerste twee delen Kanker en De naakte waarheid, boek I van De harde kern. Een jaar later verscheen Met z’n drieen en haar magnum opus werd in 1994 afgesloten met Gedichten.  In 1994 ontving Vogels de Librisliteratuurprijs voor De harde kern II.

In De harde kern probeert Vogels een mensenleven samenhangend te beschrijven, al levend, van buiten naar binnen en met toenemende diepgang. Gedichten, het slotdeel bestaat uit gedichten die in de loop van het beschreven leven zijn ontstaan: formules en beelden waarin het inzicht van een ogenblik is vastgelegd, zonder onderling verband, maar met een voor proza onbereikbare helderheid en kracht.

Dit jaar werd begonnen met het uitgeven van het dagboek van Frida Vogels. Dit dagboek, dat zestien delen zal gaan beslaan, volgt hetzelfde leven als in De harde kern op de voet. Vogels bewerkte haar dagboeken tot een leesbare tekst en gaf het typoscript in bewaring bij haar uitgevers. Het is op hun verzoek dat er nu een begin is gemaakt aan de publicatie ervan.

De pers over dagboek 1954-1957:

‘Haar dagboeknotities geven blijk van een opmerkzame, kritische geest die onvermoeibaar doende is om tot een essentie door te dringen, de vinger op de zere plek te leggen, een nog preciezer en scherper oordeel te vellen over de wereld, zichzelf en de anderen. Haar taalgebruik is nooit onpersoonlijk, maar wel prettig afstandelijk, laconiek vaak ook en doet tijdloos aan, op het veelvuldige gebruik van ‘mieters’ na.’ NRC Handelsblad.

‘Het unieke van deze literaie documenten is er niet in gelegen dat de hoogstpersoonlijke worstelingen centraal staan, maar dat ze door de schrijfster genadeloos worden ontleed.’ De Volkskrant.

Frida Vogels woont in Bologna en vertaalde werk van o.a. Primo Levi, Salvatore Satta en Pavese.

Het werk van Frida Vogels wordt uitgegeven door Van Oorschot. Voor dit stuk is gebruikt gemaakt van informatie van de website http://www.vanoorschot.nl/, waar tevens meer achtergrondinformatie over de auteur en een volledige bibliografie is te vinden. 

Recent

19 december 2017

Ontvoerd in Irak

Literair Nederland - 10 jaar geleden

26 november 2010

Recensie door: Sheila van Rheenen

Verwondering in de marge

Het waait veel in de nieuwe dichtbundel Kanttekeningen van Bernlef.
De wind trekt ergens doorheen, slaat een huisdeur dicht of heeft alle tijd van de wereld.
In het eerste gedicht De Eeuwigheid tekent Bernlef met een mooie paradox de vergankelijkheid van een beschaving door de niet aflatende krachten van de wind: ‘De huidige vloer van ingedikte schapenstront / wacht op de volgende ronde van de wind / die geen rustplaats vindt maar doorknaagt tot ook /de laatste steen met de grond gelijkgemaakt zal zijn.’

Lees meer