Nederland Leest, Nederland Ontwerpt

Tijdens Nederland Leest krijgt iedereen de kans een eigen omslag te ontwerpen. Het ontwerp moet een persoonlijke indruk van het boek verbeelden en kan rechtstreeks op de blanco pocket, of op de digitale omslag die verkrijgbaar is via de website www.nederlandleest.nl gemaakt worden. De blanco pocket is verkrijgbaar in een oplage van 10.000 exemplaren. Alle ingestuurde ontwerpen worden op deze website gepubliceerd. De winnaar krijgt zijn omslagontwerp in vijfvoud op een speciale uitvoering van De gelukkige klas. Van de mooiste inzendingen wordt tevens een expositie ingericht in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Technische specificaties en meer informatie zijn te vinden op http://www.nederlandleest.nl – www.nederlandleest.nl

Nederland Leest 2007

Tussen vrijdag 19 oktober en vrijdag 16 november worden in heel Nederland honderdduizenden exemplaren van De gelukkige klas uitgedeeld aan de leden van de bibliotheek. Om te lezen en om met elkaar over te praten. Vorig jaar werd het boek Dubbelspel van Frank Martinus Arion in een oplage van 725.000 exemplaren verspreid. De landelijke campagne Nederland Leest is een initiatief van de Stichting CPNB en wordt gesponsord door NS.

Nederland Leest, Nederland Ontwerpt is een samenwerking tussen CPNB, Premsela – Dutch Platform for Design and Fashion en de Stichting De Best Verzorgde Boeken.

Recent

19 december 2017

Ontvoerd in Irak

Literair Nederland - 10 jaar geleden

05 februari 2009

Seizoenen van zinnen door Frans de Birk en Jet van Swieten

Bundels gedichten gemaakt door twee dichters zijn zelden een succes. Ze doen veelal gekunsteld aan, immers een gedicht is de allerindividueelste uiting van een dichter en kan maar zelden gedeeld worden met diezelfde uitingen van een andere poëet.

Frans de Birk (1961) is een dichter uit Nieuwegein, die een groot aantal fraaie verzen op zijn naam heeft staan. Bundels als Herberg van dode schepen en Penseelstreken van de tijd bleven ten onrechte redelijk onopgemerkt maar in de tussentijd trad De Birk op met zijn groep JAFT, waarmee hij zijn gedichten op taal zette en ze door musici liet begeleiden.

Lees meer