Letterkundig Museum eert Jan Wolkers

Te zien zijn de drukkerskopij van zijn fotobiografie Werkkleding (1971), het typoscript met aantekeningen en correcties van zijn meesterwerk Terug naar Oegstgeest (1965), talloze knipsels en foto’s van onder andere Edith Visser, Steye Raviez en Patrick De Spiegelaere.

In de vaste opstelling van het Letterkundig Museum – Gaan waar de woorden gaan, die 1 november wegens verbouwing en herinrichting sluit – zijn tevens dagboekfragmenten die ten grondslag lagen aan enkele scènes uit Turks fruit (1969) en aantekeningen voor Kort Amerikaans (1962) te lezen. Ook de fameuze rits uit de film Turks fruit (1973) en een schilderij van de schrijver en kunstenaar zijn er te bewonderen..

Letterkundig Museum

Prins Willem-Alexanderhof 5

Den Haag (naast Den Haag CS)

http://www.letterkundigmuseum.nl – www.letterkundigmuseum.nl

Recent

19 december 2017

Ontvoerd in Irak

Literair Nederland - 10 jaar geleden

05 februari 2009

Seizoenen van zinnen door Frans de Birk en Jet van Swieten

Bundels gedichten gemaakt door twee dichters zijn zelden een succes. Ze doen veelal gekunsteld aan, immers een gedicht is de allerindividueelste uiting van een dichter en kan maar zelden gedeeld worden met diezelfde uitingen van een andere poëet.

Frans de Birk (1961) is een dichter uit Nieuwegein, die een groot aantal fraaie verzen op zijn naam heeft staan. Bundels als Herberg van dode schepen en Penseelstreken van de tijd bleven ten onrechte redelijk onopgemerkt maar in de tussentijd trad De Birk op met zijn groep JAFT, waarmee hij zijn gedichten op taal zette en ze door musici liet begeleiden.

Lees meer