Agenda

A.S. Byatt opent nieuw academisch-cultureel seizoen UvA

Schrijfster en Booker Prize-winnares A.S. Byatt zal op 23 september a.s. in Amsterdam de 5e Spui25-lezing houden met als titel: Science and Fiction.

Het literaire werk van A.S. Byatt kenmerkt zich door de nauwe verbondenheid van feit en fictie, verbeeldingskracht en wetenschap. Haar oeuvre wordt bevolkt door kunstenaars, biologen en natuurwetenschappers: niet alleen ontmoeten we schrijvers als Lord Tennyson en Henrik Ibsen, maar ook Carl Linnaeus en Jan Swammerdam – grondlegger van de entomologie- passeren de revue. Byatt schrijft en herschrijft zowel de geschiedenis als het heden, en gaat daarbij de ‘grote’ vragen over wetenschap, historie en identiteit nooit uit de weg.

In haar lezing gaat A.S. Byatt in op de manier waarop de wetenschap zijn weg heeft gevonden in haar werk. Ze vertelt over de wijze waarop historische en fictieve personages functioneren, maar laat ook zien hoe ze haar romans als geheel vormt naar wetenschappelijke metaforen. Een voorbeeld daarvan is haar roman Babel Tower (1996), die ze de structuur gaf van de Fibonacci spiraal: de vorm die volgens de overlevering ten grondslag lag aan de bouw van de Bijbelse toren- dezelfde vorm als het menselijke DNA.

Daarnaast zal Byatt de evolutie van de roman in breder perspectief bezien, en aantonen hoe deze zich van een christelijk narratief heeft ontwikkeld tot een darwiniaanse vertelstructuur. Ze schuwt daarbij niet uitstapjes te maken naar beschouwingen over de uitsterving van bijen, de verwoesting van onze planeet, en hoe neurologisch onderzoek naar de vorm van gedachten haar beïnvloedde in haar denken over de aard van de metafoor.

A.S. Byatt wordt geïntroduceerd door Joep Leerssen, hoogleraar Moderne Europese Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar lezing zal Leerssen met haar in gesprek gaan.

 

Over de sprekers 

Antonia Susan Byatt (Sheffield, 1936) schreef tientallen veelgeprezen romans, korte verhalen en literaire beschouwingen. Met haar roman Possesion (Obsessie, De Bezige Bij), waar ze in 1990 de Booker Prize mee won, verwierf ze wereldwijde bekendheid. Van het boek, dat verhaalt over twee academici die onderzoek doen naar twee (fictieve) negentiende-eeuwse dichters, werden miljoenen exemplaren verkocht. Andere bekende titels van haar hand zijn De biograaf (2001) en Het boek van de kinderen (2010). In 1999 kreeg A.S. Byatt de eretitel Dame of the British Empire toegekend. In 2010 kreeg ze, naast een tiental eredoctoraten aan Britse universiteiten, ook een eredoctoraat van de Universiteit Leiden.

Joep Leerssen (1955) studeerde in Aken en Dublin en is hoogleraar Moderne Europese Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1995 tot 2006 was hij directeur van het Huizinga Instituut (het Nederlandse onderzoeksinstituut voor cultuurgeschiedenis). Hij was gasthoogleraar aan Harvard in 2003 en Parnell Fellow aan Magdalene College Cambridge in 2009. In 2008 ontving hij de Spinozapremie en in 2010 werd hij door de KNAW benoemd tot Akademiehoogleraar. Hij publiceert over Europese literatuur- en ideeëngeschiedenis, zoals National Thought in Europe (2e dr. 2008) en De bronnen van het vaderland (2e dr. 2011). In zijn meest recente boek Spiegelpaleis Europa (2011) onderzoekt hij de rol van mythen en beeldvorming in de Europese identiteitsgeschiedenis.

 

 

Lezing op vrijdag 23 september 2011, 20:00 – 22:00 uur in de Aula van de Universiteit van Amsterdam, aan de Singel 411.

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. U dient zich wel van tevoren in te schrijven via de volgende link AANMELDEN

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.