Agenda

Berichten uit de Middenwereld – Breyten Breytenbach

Deze maand verschijnt het nieuwe boek van Breyten Breytenbach, een essaybundel met de titel Berichten uit de Middenwereld.

Veelvuldig bekroond auteur Breyten Breytenbach zet met deze nieuwe bundel een indringend werk neer. Met zijn eruditie en bezield engagement opent Breytenbach je de ogen en grijpt je naar de keel. Zoals in het titelessay, waarin hij een prachtige omschrijving geeft van zijn zelfbedachte, utopische Middenwereld, waartoe ‘bewoners’ behoren als Einstein, de Dalai Lama, Milan Kundera, Man Ray, Jimi Hendrix en Vincent van Gogh.

In respectievelijk 2006 en 2008 verschenen Intieme vreemde en Woordvogel, de eerste twee delen van het vierluik ‘The Middle World Quartet’. Berichten uit de Middenwereld, het derde deel, leest als een manifest, een spiegel die confronteert met de stand van zaken in onze wereld. De bundel bestaat uit een twaalftal teksten die opgedragen zijn aan de Palestijnse dichter Mahmoud Darwish. Breytenbach richt zich daarin onder andere in briefvorm tot Nelson Mandela en Ariel Sharon. Onderwerpen als globaliserend kapitalisme, scheve machtsverhoudingen tussen ‘Noord en Zuid’ en schrijnende toestanden in Afrika passeren de revue. Ook trekt hij de historische lijn van het icoon Mandela door naar Obama als een hedendaagse verpersoonlijking van hoop en verandering.
Maar via persoonlijke bespiegelingen en herinneringen wordt de lezer ook meegevoerd naar Breytenbachs eigen wereld.

In gesprek met Breytenbach

Op 13 april a.s. ontvangt de Stichting Literaire Activiteiten Utrecht (SLAU) Breyten Breytenbach.   

De Zuid-Afrikaanse schrijfster/dramaturge Brink Scholtz zal ook een bijdrage aan de avond leveren. Zij verblijft in april op uitnodiging van de Brusselse instelling De Buren en de Vrede van Utrecht twee weken in Utrecht. Tot slot voert vertaler/dichter Krijn Peter Hesselink een gesprek met Breytenbach en Scholtz over engagement in een snel veranderende wereld.

Breyten Breytenbach (1939) vestigde zich in 1962 in Parijs. Bij een bezoek aan zijn geboorteland in 1975 werd hij gearresteerd wegens ‘politiek terrorisme’. Over zijn zeven jaar durende gevangenschap schreef hij de roman De ware bekentenissen van een witte terrorist (1984). Breytenbach woont afwisselend in Europa, Afrika en De Verenigde Staten.

Brink Scholtz studeerde drama en psychologie aan de Rhodes Universiteit in Grahamstown en werkte vervolgens drie jaar in Schotland. Sinds 2006 werkt ze als resident director voor het theatergezelschap Ubom! in Grahamstown. Scholtz is een laureaat van de Rhodes University Amnesty International Award for social change though the performing arts.

Organisatie: SLAU, i.s.m. De Buren, Vrede van Utrecht
Wanneer: dinsdag 13 april 2010
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: RASA Wereldulturencentrum, Pauwstraat 13a, Utrecht
Prijs: € 9,00 / € 7,50 (cjp/65+/u-pas, € 5,00 (studenten)
Reserveren: www.rasa.nl  

Berichten uit de Middenwereld

Auteur: Breyten Breytenbach
Verschenen bij: Uitgeverij Podium (april 2010)
Prijs € 22,50