Agenda

De taal van Couperus

Op donderdag 23 mei 2013 organiseert het Louis Couperus Genootschap in de aula van de Haagse Hogeschool een symposium over De taalvan Couperus.

Het belooft een afwisselend programma te worden. Aan de orde komen vragen als: Wat maakt Couperus nou speciaal en wat is zo bijzonder aan zijn stijl? Taalspecialisten belichten verschillende aspecten van Couperus’ taalgebruik. Zij discussiëren met de zaal over de wenselijkheid van hertaling van zijn werk. Een muzikant en een gebarentolk verluchtigen het programma. Om te laten horen hoe Couperus in een andere taal klinkt, lezen enkele ‘international students’ van de Haagse Hogeschool in hun eigen taal de openingsbladzijde voor uit de roman De stille kracht.

Tijdens het symposium wordt de Louis Couperus Scriptie Prijs voor de beste masterscriptie uitgereikt door prof. dr. M.G. (Mary) Kemperink.

Entree:  € 25,00 (incl. koffie, thee, lunch, borrel en korting op de congresbundel (Couperus Cahier XIV)
Studenten: € 15,00 (op verzoek bewijs van aanwezigheid voor studiedoeleinden te verkrijgen)

Zie voor meer informatie (o.a. voor aanmelding):  www.louiscouperus.nl