Agenda

Debat 'Weten is meer dan meten' – 23 februari in Dialogues House Amsterdam

In samenwerking met Coolpolitics en Uitgeverij Lias organiseert het Dialogues House het debat ‘Weten is meer dan meten’ waarbij tevens het gelijknamige boek van journalist Tobias Reijngoud wordt gepresenteerd.

Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt wil dat scholen zich vooral richten op taal en rekenen. Vakken als geschiedenis, muziek en literatuur dienen geen economisch nut, en kunnen dus overboord. De benadering van de minister past keurig in het dominante, neoliberale denken van vandaag. Economisering is de trend maar in een aantal sectoren echter, zoals de zorg, het onderwijs of organisaties waarbij creativiteit centraal staat, ondermijnt het nuttigheidsdenken kernwaarden en kan het leiden tot uitwassen, zoals recentelijk de diploma-affaire op de Hogeschool Inholland. Wat gaat er verloren als financiële en economische motieven de boventoon voeren? Over die vraag gaat ‘Weten is meer dan meten’. Voor zijn boek interviewde journalist Tobias Reijngoud veertien vooraanstaande opiniemakers, waaronder: Herman Wijffels (oud-SER voorzitter), Arnoud Boot (hoogleraar financiële markten), Arjo Klamer (hoogleraar economie van kunst en cultuur), Klaas van Egmond (hoogleraar milieukunde), Peter Blom (directievoorzitter Triodos Bank), Hans Achterhuis (filosoof en publicist), Rob Riemen (directeur Nexus Instituut) en Abram de Swaan (socioloog), en zocht naar alternatieven voor de economische en financiële benadering.

Tijdens het debat gaan de geïnterviewden met elkaar in gesprek en wordt er gekeken of er manieren zijn om datgene wat verloren gaat, door de nadruk op financiële en economische motieven, alsnog inzichtelijk gemaakt kan worden.
Deelnemers aan het debat zijn: Arjo Klamer, Peter Blom, Hans Achterhuis, Marian Verkerk, Klaas van Egmond, Jos van der Lans, Frank Ankersmit, Jaap Spreeuwenberg.
Moderator is Frenk van de Linden

Tobias Reijngoud (1970) is freelance journalist en schrijft onder meer voor Trouw en NRC Handelsblad. Hij publiceert over economie, ontwikkelingssamenwerking en klimaatvraagstukken.

 

23 februari, 16.00 – 18.00 uur
Het Dialogues House (gevestigd in het ABN AMRO gebouw)
Foppingadreef 22 (navigeren op 26)
Amsterdam Zuid-Oost (routebeschrijving)
Inschrijven kan hier.

 

Weten is meer dan meten

Tobias Reijngoud
Blz: 160
Prijs: 18,95
Verschijnt bij: Uitgeverij Lias