Agenda

Dichters lezen dichters – 30 september bij Stichting Perdu

Iedere vrijdagavond staat in Perdu Nederlandse en buitenlandse literatuur & poëzie centraal, de ontwikkelingen daarin en de kruisbestuiving met andere kunstdisciplines. De avond biedt ruimte voor tegendraadse stemmen, voor jonge dichters met ouderwetse gedichten en omgekeerd, voor speculatie en experiment en er is gelegenheid na afloop een glas te drinken. In deze succesvolle serie ‘Dichters lezen dichters’ staat de integrale lezing van belangwekkende bundels centraal. Deze voordrachten leveren een unieke ervaring op van de poëzie van een van onze meest eigenzinnige dichters, F. van Dixhoorn.

F. van Dixhoorn (1948) publiceerde gedichten in ‘Raster’ en ‘De Revisor’ alvorens hij in 1994 debuteerde met de bundel Jaagpad / Rust in de tent / Zwaluwen vooruit. Deze drie reeksen poëzie bestaan uit gedichten van zestien regels ieder, waarin korte spreektaalzinnen in verrassende, raadselachtige verbindingen bij de lezer wisselende emoties oproepen. In 1997 verscheen Dixhoorns tweede bundel, Armzwaai / Grote keg / Loodswezen I, gevolgd door de Takken molenwater/ Kastanje jo/ Hakke tonen/ Uiterton/ Molen in de zon (2000) en Dan op de zeevaartschool (2003). De meest recente bundel Twee piepjes verscheen in 2007.

Dichter en criticus Hans Groenewegen stelde eens voor de bundels van Van Dixhoorn in glas uit te voeren, opdat de lezer zijn reeksen in één oogopslag zou kunnen doorzien. Met deze editie van ‘Dichters lezen dichters’ wordt tegemoet gekomen aan het voorstel van Groenewegen – zij het niet door het werk in glas uit te voeren.

Perdu nodigde een aantal dichters en componisten uit, om de vijf bundels die Van Dixhoorn in totaal publiceerde, op vijf verschillende manieren te presenteren waardoor steeds andere lees- en luisterbelevingen oplichten. Voor het eerst zal op één avond het complete oeuvre van Van Dixhoorn – van Jaagpad/ Rust in de tent / Zwaluwen vooruit uit 1994 tot Tweepiepjes uit 2007 – worden voorgelezen. De gelijktijdigheid die zijn werk op de pagina kenmerkt, vindt daarmee ook haar uitdrukking in het theater.

Ben Zwaal laat zich leiden door het visuele en scenische aspect van Van Dixhoorns werk en leest met actrice Klaske Bruinsma de debuutbundel Jaagpad/ Rust in de tent / Zwaluwen vooruit.

F. Van Dixhoorn zelf leest Armzwaai/ Grote keg / Loodswezen I.

Samuel Vriezen zette eerder Takkenmolenwater / Kastanje jo / Hakke tonen / Hakke tonen / Uiterton /Molen in de zon op muziek en neemt zijn compositie, voor piano en vibrafoon, in reprise. Met Van Dixhoorn als lezer, Dante Boon als pianist en Claudia Hansen op vibrafoon.

Bas Geerts tekende voor de presentatie van Dan op de zeevaartschool.

Tot slot is er een voordracht in canon van Twee piepjes, in een compositie van opnieuw Samuel Vriezen. Lezers van dienst zijn o.a. Joost Baars, Tsead Bruinja, Astrid Lampe, Erik Lindner, Ben Zwaal en Miek Zwamborn. Dante Boon is de dirigent.

Dichters lezen dichters

Datum: vrijdag 30 september
Locatie: Stichting Perdu, Kloveniersburgwal86, Amsterdam
Aanvang 20:00  | Zaal open 19:30
Entree: 10 euro / 5 euro met studenten-, vrienden- of stadspas
Om te reserveren www.perdu.nl