[Haat] als deugd – August Hans den Boef

Kritische notities over taal, politiek en religie

Lang vond men een strenge houding tegenover incorrect taalgebruik normaal: tegenwoordig hebben de rekkelijken het klimaat mee en lijkt er een taboe te zijn ontstaan op normatief oordelen over taalgebuik van laaggeschoolden of dialectsprekers. August Hans den Boef betreurt deze ontwikkeling: hij bepleit een actieve, signalerende houding tegen barbarismen, onduidelijkheden en snobismen. Deze bundel bevat een reeks artikelen die vanuit deze houding zijn geschreven: over Bijbelvertalingen, over het k- en het n-woord, verkleinwoorden, maar ook over betekenisverschuivingen met betrekking tot fatsoen, respect en tolerantie. Want het gaat Den Boef niet alleen om taal, maar ook om het doorwerken van politiek en religie in ons taalgebruik. Daarom pleit hij ook voor een herwaardering van de begrippen cultuurrelativisme en multiculturaliteit.

August Hans den Boef (1949) is essayist en publicist en werkte als freelancer voor de Volkskrant en De Groene Amsterdammer en als docent aan het Instituut voor Media en Informatie Management. Eerder verscheen van zijn hand Nederland seculier! en God als hype.

[Haat] als deugd

Auteur: August Hans den Boef
Verschenen bij: Uitgeverij Van Gennep
Aantal pagina’s: 192
Prijs:  € 17,90

Recent

19 december 2017

Ontvoerd in Irak

Literair Nederland - 10 jaar geleden

30 november 2010

Recensie door: Karel Wasch
Recensie door Karel Wasch

Een roman over de mateloze levensdrift van een jonge vader en de gevolgen voor zijn gezin. Ergens lijkt het boek iets op het succesboek van Kluun (Komt een vrouw bij de dokter).

Robert Borghart heeft een goede baan, een fijn gezin en een veilige toekomst. Maar het is voor hem niet genoeg. Op een dag ontwaakt hij zwaar gehavend en met geheugenverlies in het ziekenhuis. Wat ging er mis?
We komen achter de waarheid, achter de ruwe en onluisterende werkelijkheid.

Lees meer