Agenda

Het geniale dier, een andere antropologie – René ten Bos

Gesignaleerd door de redactie

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen mens en dier en hoe verhouden zij zich  tot elkaar? Deze cruciale vraag, die Aristoteles zichzelf al stelde, is het  uitgangspunt van dit boek. Het beschrijft de wereldwijde gevolgen van de  menselijke neiging om de natuur een handje te helpen en te perfectioneren.

De mens kenmerkt zich door zijn onvermogen om de natuur te zien als iets wat  klaar is, zo stelt René ten Bos in zijn kleurrijke en filosofisch  bijzonder originele boek. Het geniale dier levert een bijdrage aan de  wijsgerige antropologie. De auteur refereert daarbij aan het werk van onder  anderen Nietzsche, Heidegger, Deleuze, Agamben en Derrida.

Op een aanstekelijke wijze laat Ten Bos zien hoe mensen met dieren omgaan en  hoe ze over dieren denken. Hij ontwikkelt een eigen visie – bijvoorbeeld op de  kwestie van ‘rechten voor dieren’ – die het boek de moeite waard maakt voor  filosofen, biologen, natuurbeschermers, dierenliefhebbers, politici,  beleidsmakers en journalisten.

René ten Bos is hoogleraar filosofie en organisatiekunde aan de Radboud Universiteit en consultant bij bureau Schouten en Nelissen. Bij Boom verschenen van hem eerder Modes in management (2002) en Rationele engelen(2003).

Maandag 16 juli geeft René ten Bos een korte lezing tijdens Habana aan de Waal te Nijmegen.

 

Het geniale dier, een andere antropologie

René ten Bos
Blz: 304
Prijs: € 25,90
Tweede druk 2009
Uitgeverij Boom