In gesprek met Erasmus

Ter gelegenheid van Wereldhumanismedag lanceerde ‘Huis van Erasmus’ in 2008 het project Brieven aan Erasmus.  Mensen werden uitgenodigd om vanuit hun visie en ervaring in te gaan op de actualiteit van Erasmus’ denken. Een brief te schrijven over een hedendaagse invulling van zijn idealen als geweldloos burgerschap, kritisch denken, tolerantie en opvoeding en onderwijs.

De Stichting Huis van Erasmus ontving binnen een jaar ruim twintig brieven, die op de website geplaatst werden. Schrijvers waren hoogleraren, journalisten, politici, leerkrachten en andere geïnteresseerde burgers. Het geheel bood een breed gevarieerd palet van visies op het leven en denken van Erasmus.

Eind oktober 2011 verschijnen deze brieven  – 500 jaar na het verschijnen van de Lof der Zotheid – als bundel onder de titel In gesprek met Erasmus. Hierin zijn de brieven in drie thematische hoofdstukken gegroepeerd: geweldloosheid, humanisme en opvoeding.

 

In gesprek met Erasmus
Over humanisme, opvoeding en geweldloosheid

Auteur: Rein Heijne (samensteller)
Verschenen bij: Papieren Tijger
Aantal pagina’s: 82
Prijs: € 10,-


Uitgave in samenwerking met het Humanistisch Historisch Centrum en Huis van Erasmus

Recent

19 december 2017

Ontvoerd in Irak

Literair Nederland - 10 jaar geleden

26 november 2010

Recensie door: Sheila van Rheenen

Verwondering in de marge

Het waait veel in de nieuwe dichtbundel Kanttekeningen van Bernlef.
De wind trekt ergens doorheen, slaat een huisdeur dicht of heeft alle tijd van de wereld.
In het eerste gedicht De Eeuwigheid tekent Bernlef met een mooie paradox de vergankelijkheid van een beschaving door de niet aflatende krachten van de wind: ‘De huidige vloer van ingedikte schapenstront / wacht op de volgende ronde van de wind / die geen rustplaats vindt maar doorknaagt tot ook /de laatste steen met de grond gelijkgemaakt zal zijn.’

Lees meer