Agenda

Letterkundig Museum wijdt tentoonstelling aan dichter en kunstenaar Chr. J. van Geel (1917-1974)

Ter gelegenheid van het verschijnen van Ik ben een onderling onverzoenlijk ratjetoe wijdt het Letterkundig Museum in Den Haag een kleine tentoonstelling aan Chr. J. van Geel (1917-1974). Het boek bevat een uitgebreide selectie uit de brieven van de dichter en beeldend kunstenaar.

Ik ben een onderling onverzoenlijk ratjetoe bevat een uitgebreide selectie uit de brieven van de dichter en beeldend kunstenaar Chr. J. van Geel (1917-1974). Van Geel manifesteerde zich aanvankelijk vooral als beeldend kunstenaar. Als jongeman onderging hij de invloed van het surrealisme. Hij maakte eind jaren dertig naam met surrealistische objecten. Later publiceerde hij tekeningen in diverse tijdschriften. Van lieverlee ontwikkelde hij zich ook als dichter, wat in 1958 leidde tot de publicatie van zijn debuutbundel Spinroc en andere verzen, gevolgd door een flink aantal andere bundels.

Van Geel was een intrigerende eenling. Hij heeft met tal van literaire kopstukken gecorrespondeerd, onder meer met de schrijvers Judith Herzberg, Elisabeth Eybers en Jan Hanlo en de uitgevers Geert van Oorschot en Johan Polak. In zijn fijnzinnig geformuleerde brieven treffen we boeiende reflecties aan over het leven, het dichterschap en de verhouding tussen de poëzie en de beeldende kunst.

Een aantal van de in de bundel opgenomen brieven wordt getoond in de tentoonstelling van het Letterkundig Museum. Daarnaast exposeert het museum ook foto’s en bijzondere uitgaven. Drie pentekeningen die gered konden worden uit brand die in 1972 zijn huis trof, completeren de expositie.

Dit kleine eerbetoon aan Van Geel valt in de reeks kortlopende actuele tentoonstellingen die het Letterkundig Museum wijdt aan belangrijke gebeurtenissen in de literaire wereld. De looptijd van deze exposities is afhankelijk van de actualiteit. De tentoonstelling is vanaf heden te bezoeken. www.letterkundigmuseum.nl

Wie meer wil weten over werk en leven van Van Geel bezoek via deze link de website van de dichter Elly de Waard.

 

Ik ben een onderling onverzoenlijk ratjetoe 
Een keuze uit zijn brieven

Chr. J. van Geel
Eerste druk
Gebonden, met stofomslag
Prijs: € 32,50
Uitgegeven bij Van Oorschot