Agenda

Lezingen: de biografie als wetenschappelijk en literair genre

De Studium Generale van de Universiteit van Utrecht heeft een viertal lezingen op het programma staan over de biografie als literair en wetenschappelijk genre.
De biografie is van oorsprong een wetenschappelijk genre maar is de laatste jaren ook binnen de literatuur steeds populairder geworden. En niet alleen beroemde en historische personages krijgen hun biografie maar ook ‘gewone’ mensen met een bijzonder leven staan in de belangstelling.

Waarom lezen we zo graag tot in detail over het leven van een ander? En hoe is het om jarenlang onderzoek te doen in persoonlijke archieven? Literaire biografieën draaien soms om mythevorming en schandaal: het verhaal gaat een eigen leven leiden. Vaker is er sprake van ontmythologisering: een grote figuur als Napoleon wordt van zijn voetstuk gestoten door hem al te menselijk voor te stellen.

Wetenschappelijke biografieën moeten vlot geschreven zijn, zonder te bezwijken aan een overvloed aan historisch bewijs. Maar hoe zit het met dat bewijs? Biografen van historische personen missen hun primaire bron. Dagboeken en getuigenissen worden soms geschreven met het oog op de toekomstige lezer. Hoe ontrafel je schijn en werkelijkheid? De opkomst van de nieuwe media maakt dit nog lastiger. Ook bij nog levende personen ontstaan moeilijkheden: hoe verhoudt de biograaf zich tot zijn onderwerp? Kun je wel objectief over een ander mens schrijven? En vraagt de lezer daar wel om?

Programma
Dinsdag 19 oktober ? Op afstand. De biograaf en zijn onderwerp
Prof. Dr. Hans Renders (Biografie Instituut RuG) en Onno Blom (schrijver en journalist)

Dinsdag 26 oktober – Verborgen geschiedenissen. Dagboek en archief
Dr. Jolande Withuis (socioloog, NIOD) en Annejet van der Zijl (schrijver)

Dinsdag 2 november – Het verhaal van je leven. Literatuur en filosofie
Hans Goedkoop (historicus en biograaf) en prof. dr. Joachim Duyndam (Wijsbegeerte, UvH)

Dinsdag 9 november – De mens als mythe. Pessoa en Lorca
Michaël Stoker (Literatuurwetenschap, UU) en Peter Valkenet (vertaler Spaans)

De lezingen vinden plaats in de aula van het Academiegebouw, Domplein te Utrecht, zijn gratis en beginnen om 20.00 uur en duren tot 21.30 uur. Reserveren vooraf is niet nodig.
Kijk voor een uitgebreider programma op de website van de Studium Generale. Daar worden ook suggesties gedaan voor boeken, tijdschriften (waaronder Biografie Bulletin), (online) artikelen en websites.
Dit programma kwam tot stand i.s.m. Stichting Literaire Activiteiten Utrecht (SLAU).