Longlist Libris Geschiedenis prijs 2012

Onlangs werd de longlist van de Libris Geschiedenisprijs 2012 bekend gemaakt.

De Libris Geschiedenis Prijs bekroont historische boeken die een algemeen publiek aanspreken. Om in aanmerking te komen voor de prijs moet het het boek een oorspronkelijk onderwerp hebben, prettig leesbaar zijn en gebaseerd zijn op gedegen historisch onderzoek . Aan de prijs is een bedrag van € 20.000 verbonden.

De longlist bestaat dit jaar uit:

Wij weten niets van hun lot
Gewone Nederlanders en de Holocaust
Auteur: Bart van der Boom
Verschenen bij: Uitgeverij Boom

Wat wisten gewone Nederland in ’40-’45 van de Holocaust? Het is een van de grote en meer verontrustende vragen van de Nederlandse geschiedenis. De vraag is eerder gesteld en beantwoord, o.a. door Abel Herzberg, Jacques Presser en Loe de Jong. Zij meenden dat men het niet had geweten. Een nieuwe generatie historici trok dat in twijfel. In Wij weten niets van hun lot wordt aan de hand van 170 dagboeken geconstrueerd en geanalyseerd wat men destijds hoorde, dacht en wist.

Rijk aan de rand van de wereld
De geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800
Auteurs: Piet Emmer en Jos Gommans
Verschenen bij: Uitgeverij Prometheus Bert Bakker

Dit overzichtswerk handelt over de Nederlandse expansie overzee in de 17e en 18e eeuw in de Atlantische Wereld (Cariben, Brazilië, Noord-Amerika en (Zuid)Afrika en in Oost-Indië,(India en Ceylon en het Verre Oosten).
In dit boek zijn alle huidige inzichten over onder andere slavernij, kolonisatie, plantagelandbouw en de verhouding tot andere mogendheden verwerkt.

Nederland en het verhaal van Oranje
Auteur: Coos Huijsen
Verschenen bij: Uitgeverij Balans

Coos Huijsen ziet op grond van onze geschiedenis weinig in de introductie van een ceremonieel koningschap en pleit juist voor een bewust ‘republikeins koningschap’ – dat verrassende perspectieven biedt.

Hoog geboren
250 jaar adellijk leven in Nederland
Auteur: Ileen Montijn
Verschenen bij: Uitgeverij Contact

Hoe werd er in de afgelopen 250 jaar over de adel is gedacht, en wat betekent het om ‘hoog geboren’ te zijn. Montijn beschrijft de tradities, de clichés – en de gemengde gevoelens die daarmee gepaard gaan. Een boek over hoogmoed en deemoed, familiegevoel en vaderlandsliefde, glamour en zwarte schapen.

Moederkerk
Auteur: Jos Palm
Verschenen bij: Uitgeverij Contact

In Moederkerk schetst Jos Palm de ondergang van het Nederlandse katholicisme in een betrokken, persoonlijk geschiedenisverhaal.

De bakermat van de beurs
Hoe in zeventiende-eeuws Amsterdam de moderne aandelenhandel ontstond
Auteur: Lodewijk Petram
Verschenen bij: Uitgeverij Atlas

In De bakermat van de beurs vertelt Lodewijk Petram het fascinerende en tot dusver onbekende verhaal van het ontstaan van de beurshandel. Kooplieden, speculanten en fraudeurs op de Dam, in de Kalverstraat en de bij Nieuwe Brug. Het enerverende karakter, de vuige spelletjes, het verbod op short selling – verrassend veel kenmerken van de huidige aandelenhandel waren in zeventiende-eeuws Amsterdam al aanwezig.

De ontdekking van de Middeleeuwen
Geschiedenis van een illusie
Auteur: Peter Raedts
Verschenen bij: Uitgeverij Wereldbibliotheek

Tot aan het einde van de achttiende eeuw werden de Middeleeuwen afgedaan als een duister, barbaars tijdperk tussen de klassieke Oudheid en de Verlichting. Daarna werden ze beschreven als een voorbeeld van authentieke menselijkheid, onderlinge verbondenheid en wederzijdse verantwoordelijkheid in hechte volksgemeenschappen.
Dit boek brengt die wisselende waardering van de Middeleeuwen in kaart en onderzoekt waarom de Middeleeuwen nooit een vaste plaats gevonden hebben in het collectieve geheugen van Europa.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Een romantische revolutionair
Auteur: Jan Willem Stutje
Verschenen bij: Uitgeverij Atlas

Een biografie met aandacht voor Domela’s charisma, zijn briefwisseling met personen als Karl Marx, Friedrich Engels, August Bebel, Peter Kropotkin en Robert Michels, zijn contacten met Multatuli, Pieter Jelles Troelstra, Wilhelm Liebknecht en Eduard Anseele en de tragiek in zijn privéleven .

Ons kamp
Een min of meer Joodse geschiedenis
Auteur: Marja Vuijsje
Verschenen bij: Uitgeverij Atlas

Vier zonen uit een Joods gezin overleefden de oorlog. De vader van Marja Vuijsje, Nathan Vuijsje, was er één van. Hoe pakten zij hun leven weer op? Tegen het decor van de eerste decennia van de twintigste eeuw, de Tweede Wereldoorlog en de nasleep en verwerking daarvan schreef Marja Vuijsje een meeslepende familiegeschiedenis die de lezer van Amsterdam naar Jeruzalem voert en weer terug.

De man die nee zei
Charles de Gaulle, 1890-1970
Auteur: H.L. Wesseling
Verschenen bij: Uitgeverij Bert Bakker

De man die nee zei is de eerste Nederlandstalige biografie over Charles de Gaulle, (in 2005 gekozen tot ‘grootste Fransman aller tijden’) en beschrijft zijn spannende en dramatische leven.

 

De Libris Geschiedenis Prijs is een initiatief van Historisch Nieuwsblad, Libris, NTR/VPRO, Rijksmuseum Amsterdam en de Volkskrant.

De jury van 2012 wordt gevormd door Henri Beunders, hoogleraar Geschiedenis, Maatschappij en Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam; Carla Boos, voormalig eindredacteur NTR-televisie; Martine Gosselink, hoofd afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum Amsterdam; Johannes Houwink Ten Cate, hoogleraar Holocaust- en Genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam; Martin Sommer, redacteur van de Volkskrant en Frans Smits, hoofdredacteur van Historisch Nieuwsblad. Juryvoorzitter is dit jaar Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum en voormalig hoofdredacteur van de Volkskrant.

Begin september wordt de shortlist van vijf boeken bekend gemaakt. De uitreiking vindt plaats op 27 oktober 2012 tijdens de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum.

Recent

19 december 2017

Ontvoerd in Irak

Literair Nederland - 10 jaar geleden

25 januari 2011

Een mooi blad aan de literaire boom

 

En nu iets heel anders! Voor de lezer die altijd maar zijn ogen richt op letters en daarmee zijn hoofd vult met beelden, hetgeen op zich al een wonderlijk proces is, is er sinds november 2008 een mooi vormgegeven blad dat oogt als een literair tijdschrift, gestoken zit in een bijzonder jasje en beeldverhalen bevat.

Lees meer