Moderne Russische verhalen

In oktober 2009 verscheen bij uitgeverij het boek Moderne Russische verhalen. Deze dikke bundel geeft in zevenenveertig verhalen een fascinerend overzicht van de Russische literatuur van ongeveer 1920 tot nu. In het korte verhaal weerspiegelt de tijdgeest zich het scherpst, of het nu die van de roerige jaren twintig van de vorige eeuw is, de jaren dertig van terreur en vijfjarenplannen, de oorlogsjaren, de naoorlogse jaren van groeiende ontevredenheid over de beperkingen die de marxistische leer kunst en maatschappij oplegde, de jaren tachtig en negentig waarin pogingen werden gedaan het land te hervormen, de Sovjet Unie uiteenviel en Rusland in een diepe crisis verkeerde, of de huidige tijd van olie-boom, internet en een terugkeer naar een autoritaire regeringsvorm.

Interessant is dat Moderne Russische verhalen al deze decennia bestrijkt.

In Moderne Russische verhalen is werk opgenomen van een aantal auteurs die hier al enige bekendheid genieten, zoals Babel, Paustovski, Sinjavski, Tatjana Tolstaja, Vasili Grossman en Solzjenitsyn, maar ook van minder bekende schrijvers.

Voor liefhebbers van de Russische literatuur is dit een aantrekkelijke bundel. Prettig is dat de samenstellers in het voorwoord een duidelijke toelichting geven op hun selectiecriteria en dat zij in het nawoord de opgenomen auteurs in de context plaatsen van hun tijd en het op dat moment heersende politieke klimaat. Per schrijver is tot slot een korte biografische beschrijving opgenomen.

 

Moderne Russische verhalen

Samenstelling en vertaling: Arthur Langeveld en Madeleine Mes

Uitgeverij Atlas, € 44,90

Verschenen november 2009

Recent

19 december 2017

Ontvoerd in Irak

Literair Nederland - 10 jaar geleden

18 januari 2011

Maimonides
Recensie door Lodewijk Lasschuijt

 

In zijn voorwoord laat de schrijver van dit boek, Sherwin B. Nuland, duidelijk blijken dat het aanvankelijk helemaal niet zijn bedoeling was om in te gaan op de dringende verzoeken van zijn uitgever. Hij had zich, naar eigen zeggen ondergedompeld in de inktzwarte wateren van de maimonidiaanse literatuur en smeekte verlost te worden van een taak waarvoor hij naar zijn stellige overtuiging niet was toegerust.

Lees meer