Agenda

Monteverdiprogramma op 14 december

“Dag dames en heren, goedemiddag! Mijn naam is Claudio Giovanni Antonio Monteverdi. Namens het ensemble Charis heet ik u van harte welkom bij de verklanking in proza, poëzie en muziek van mijn herinneringen. Ik ben in het jaar 1567 geboren in de Italiaanse stad Cremona onder het astrologische teken stier, dat bekend staat om zijn goede geheugen. Uw grote dichteres Ida Gerhardt kwam onder hetzelfde gesternte ter wereld.”
Zo begint het Monteverdiprogramma op 14 december. Aanwezigen  maken kennis met het leven van Monteverdi en zijn Nederlandse vriendin. Wat in werkelijkheid nooit heeft kunnen plaatsvinden heeft Will Kippersluys in dit concert gerealiseerd. Monteverdi (16e eeuw) en Ida Gerhardt (20e eeuw) worden aan elkaar gekoppeld alsof ze elkaar gekend zouden hebben. De  gedichten van Ida Gerhardt zijn op muziek gezet door Will Kippersluys en vormen een onderdeel van het leven van Monteverdi. 17 gedichten van Ida Gerhardt worden gezongen door Wyanda Yap en Eliza Reinders. Monteverdi zelf verteld over zijn herinneringen en zijn Nedelandse vriendin mag enkele verzen van Ida Gerhardt voordragen.
Will Kippersluys begeleidt dit alles op piano.
De voordracht wordt verzorgd door Gerrit Fennema (Monteverdi) en Marita Fennema (Nederlandse vriendin). De entree bedraagt E 6,00 (tot 16 jaar E 3,00) Toegangsbewijzen zijn te verkrijgen voor aanvang van het concert. Vooraf reserveren kan via fennema@planet.nl
Zondagmiddag 14 december om 15:00 in de Bantsiliek te Bant
http://www.bantsiliek.nl/
Adres Bantsiliek, multifunctioneel centrum
Zuidakker 458314 AE BANT
e-mail: info@bantsiliek.nl
Tel: 0527-261677