Parmentier – een varianummer

Parmentier is een Nederlands literair tijdschrift, dat sinds 1991 verschijnt. De huidige redactie wordt gevormd door Arnoud van Adrichem en heeft in tegenstelling tot veel andere Nederlandse literaire tijdschriften veel aandacht voor Vlaamse literatuur.

Voor het eerst sinds lange tijd brengt Parmentier weer eens een varianummer. Maar hoewel deze Parmentier geen thema belicht, is er wel een rode draad: de poëzie. Arnoud van Adrichem vroeg enkele vertalers om het werk van een (hedendaagse) experimentele dichter naar keuze om te zetten naar het Nederlands. Dat leverde een mooi rijtje namen op:

Jan H. Mysjkin opent het nummer met vertaalde gedichten van Claude Royet-Journoud en Jack Spicer. Royet-Journoud voelde een sterke verwantschap met Amerikaanse objectivisten als Louis Zukofsky en George Oppen. Frank Keizer en Samuel Vriezen vertaalden werk van deze George Oppen en ook van Rob Halpern, die een cyclus aan Oppen wijdde. In zijn inleiding legt Keizer uit wat hem zo fascineert aan het werk van deze dichters. We blijven nog even in Amerika. Samuel Vriezen vertaalde het lange gedicht ‘Vincent, Homesick for the Land of Pictures’ van Peter Gizzi (die dan weer de redactie voerde van de verzamelde gedichten en lezingen van Jack Spicer). Ook Arnoud van Adrichem vertaalde een
gedicht van Peter Gizzi. Daarnaast zette hij zich aan een vernederlandsing van het gedicht ‘Face/’ van Lisa Robertson. Kurt Devrese vervolgt met de vertaling van enkele prozagedichten van John Olson. Jabik Veenbaas concentreerde zich op de poëzie van de Amerikaans-Vietnamese dichter Truong Tran. Kiki Coumans brengt ons terug in Frankrijk en besluit deze vertalingenreeks met een vertaald fragment uit de dichtbundel Chaussure van Nathalie Quintane. Na lezing van dit fragment zal uw kijk op schoenen voorgoed veranderd zijn.

Verder in dit nummer:
Laurens Ham analyseert het experimentele werk van Mark Insingel en Sybren Polet, dat de laatste jaren op veel enthousiasme kan rekenen. Aan de hand van Hans Favereys Verzamelde gedichten 1962-1990 stelt Jeroen Dera de beeldvorming rond deze dichter bij. Daarnaast zijn er twee duoproducties: Arnoud van Adrichem schreef samen met Erik Spinoy en met Elma van Haren een gedicht.

Tot slot biedt deze Parmentier de winnende tekst van de Literaire Prijs van de provincie Gelderland 2011. Het thema van alweer de zeventiende editie van de prijs was ‘Mijn Amerika’. Haast 200 aspirant-schrijvers en -dichters stuurden een kort verhaal of drie gedichten in. Kees ’t Hart, Vincent Schmitz en Han van der Vegt (voorzitter) stelden een shortlist van vijf inzendingen samen en wezen Frouke Arns als winnaar aan.

De afbeelding op de cover en de tekeningen in dit nummer zijn van Manu Baeyens.

 

Abonnement
Een abonnement op Parmentier kost € 25,- euro per jaargang.
Een jaargang bestaat uit 4 nummers (losse nummers € 9,-).

Recent

19 december 2017

Ontvoerd in Irak

Literair Nederland - 10 jaar geleden

29 november 2010

Recensie door: Rein Swart

Boeiende verwerking van de nazi-tijd aan de hand van het tragische leven van een van de eerste Duitse vliegeniersters

Marga Von Etzdorf was ten tijde van de opkomst van de nazi’s in Duitsland een van de eerste vliegeniersters. Ze werd geboren in 1907 en leefde maar kort. In 1933 schoot ze zichzelf dood in Syrië na een mislukte landing tijdens een tussenstop op weg naar Australië. Daarvoor had ze ook al brokken gemaakt.

Lees meer