Agenda

Podcast over gedicht Reve online

Het gedicht Leve onze marine van Gerard Reve is het onderwerp van de nieuwste aflevering van de poëziepodcast VersSpreken.
Matthijs Ponte en Joost Baars gaan met hun gasten Henk van der Waal en Jeroen van Rooij in gesprek over de Reve-receptie in Nederland, over seks, liefde, religie en ironie.
De podcast is in het bijzijn van een klein publiek opgenomen in de Amsterdamse boekhandel Van Rossum.

Met het gedicht Leve onze marine dat verscheen in Nader tot U (1966) wordt voor het eerst een gedicht van een dode dichter onder de loep genomen. U kunt de aflevering hier beluisteren.

In het gesprek wordt gerefereerd aan een radio-interview met Reve door Ad Franssen. Dat interview is te beluisteren via de website van VPRO’s Boeken. Ook wordt gesproken over het gedicht Voor eigen erf, en over de documentaire die Andere Tijden aan dat gedicht wijdde.

De gasten van deze Reve-aflevering zijn Henk van der Waal (1960) en Jeroen van Rooij. Henk van der Waal is dichter, filosoof en schilder. Hij won de C. Buddingh’prijs voor De windsels van de sfinx (1995). Zijn meest recente bundel Zelf worden werd genomineerd voor de VSB-Poëzieprijs. Jeroen van Rooij (1979) debuteerde in 2010 als romanschrijver met De eerste hond in de ruimte. Eerder publiceerde hij via zijn website de flarfdichtbundel Zeg eens: wat in je mond ligt.
Gesprekleider zijn Joost Baars (1975) en Matthijs Ponte (1985), beiden een van de initiatiefnemers van VersSpreken.

De aflevering begint met Reve’s eigen voordracht van Leve de marine. Het gedicht is ook te lezen op de website van VersSpreken.

VersSpreken is een podcast over poëzie. In VersSpreken schuiven steeds vier dichters aan om te praten over één enkel gedicht. Er worden verschillende leesingangen geprobeerd, ideeën uitgewisseld, waar nodig de confrontatie gezocht. Zo hopen de initiatiefnemers de leesmogelijkheden van het gedicht te verkennen én te vergroten. Poëzie wordt zo toegankelijk gemaakt zonder haar te versimpelen, en uitgediept zonder haar toegankelijkheid te beschadigen. De gesprekken in VersSpreken worden voorafgegaan door een voordracht van het te bespreken gedicht, van opnames uit archieven of die door VersSpreken zelf worden gemaakt.