Agenda

Spui25: De ontdekking van de recensent

Dinsdag 21 april, 20 uur in Spui25. Toegang gratis, aanmelden via www.spui25.nl

Onderschat hun invloed niet. Recensies prikkelen, enthousiasmeren, ontraden ten zeerste en juichen het hoogste, en dankzij recensies ontdekken we nieuwe literatuur. Maar hoe doen critici dat, hoe ontdekken zíj nieuwe boeken? Lezen zij recensies, interviews, flapteksten? Laten zij zich beïnvloeden, raken ze nieuwsgierig, willen ze reageren? Zijn er critici op wier oordeel zij blind varen? En wat verandert er, als opeens je eigen boek besproken wordt?

Recensieweb spreekt de critici Elsbeth Etty (NRC Handelsblad, Vrije Universiteit), Marja Pruis (De Groene Amsterdammer) en Arie Storm (Het Parool) over hun ervaringen als lezer en schrijver van recensies, én als gerecenseerde schrijver. Over beïnvloeding en ontdekking, discussie en onafhankelijkheid, over literatuur en lezen.

De sprekers
Arie Storm schrijft voor Het Parool en schreef onder andere Afgunst (2003), Gevoel (2004) en De bruid en de kogel (2007) en is de biograaf van Frans Kellendonk.

Marja Pruis schrijft voor De Groene Amsterdammer en schreef Bloem (2002), De vertrouweling (2005) en Atoomgeheimen (2008).

Elsbeth Etty schrijft voor NRC Handelsblad en schreef Maak jezelf maar klaar (2007) en de biografie van Henriëtte Roland Holst. Daarnaast is ze hoogleraar Literaire Kritiek aan de VU.

Recensieweb
Recensieweb.nl bespreekt zo veel mogelijk nieuwe oorspronkelijk Nederlandstalige literaire romans, verhalenbundels en novellen en organiseert avonden over literatuur en literaire kritiek. Een discussiestuk volgt op de Opiniepagina. (bron: Spui25)

Lees meer op www.recensieweb.nl en www.spui25.nl