Agenda

Symposium Rutger Kopland over levensbeschouwelijke aspecten van zijn werk

Op 11 november is er bij het departement Religiewetenschap & Theologie een symposium over levensbeschouwelijke aspectenvan het werk van Rutger Kopland. De dichter zal het symposium hoogstpersoonlijk openen en afsluiten met een voorlezen uit eigen werk. Andere sprekers op deze dag zijn onder meer Arnon Grunberg, Marjoleine de Vos en Johan Goud.

 

 

Dit symposium is gewijd aan een levensbeschouwelijke lectuur van het werk van Rutger Kopland (1934), waarbij literaire, filosofische en religieuze aspecten aan de orde komen. Koplands poëzie kenmerkt zich door de combinatie van nauwkeurige observatie en de evocatie van wat ontbreekt, voorbijgaat en ongrijpbaar blijft. Zo wijst een autobiografisch gedicht in de bundel Over het verlangen naar een sigaret (2001) op de talloze toevalligheden van het bestaan, “te vanzelfsprekend voor meer uitleg dan deze: ik ben omdat ik er ben”. “Er moet een toevallige God zijn”, wordt in de slotregel geconcludeerd. Een karakteristiek gedicht in de bundel Tot het ons loslaat (1997) laat de ontoereikendheid zien van lege abstracties als ‘wereld’ en ‘tijd’. Ze zijn te wit voor het papier en “schrijven zich weg, schrijven ons weg”. Wat blijft is alleen onze vluchtige plek van de waarheid, hier en nu.

Dat Rutger Kopland (pseudoniem van Rudi van den Hoofdakker) tot de belangrijkste Nederlandstalige dichters behoort, is onomstreden. Naast zijn werk als biologisch psychiater en hoogleraar, staan veertien dichtbundels en een drietal boeken met literaire essays op zijn naam. Ze worden door een breed publiek gelezen en zijn met een groot aantal literaire prijzen en eredoctoraten bekroond – onder meer met de P.C. Hooftprijs in 1988 en met eredoctoraten van de Universiteit voor Humanistiek (1999) en de Universiteit Utrecht (2000).

Sprekers
Dichteres Marjoleine de Vos en schrijver Arnon Grunberg, beiden deel uitmakend van een jongere literaire generatie.
Theoloog Erik Borgman (Tilburg), bekend door zijn theologische essays over het publieke en culturele belang van religie.
Religiewetenschapper Johan Goud (Utrecht), geïnteresseerd in het filosofische en literaire post-theïsme.
Filosoof Harry Kunneman (Utrecht), die namens de Universiteit voor Humanistiek aan Kopland een eredoctoraat uitreikte.
Neerlandicus Stefaan Evenepoel (Gent), die in 2000 zijn dissertatie wijdde aan het werk van Kopland.
Neerlandicus Ben Peperkamp (Amsterdam), die bijzondere belangstelling heeft voor de relaties tussen literatuur en wetenschap.

 

Bundel
De lezingen van deze dag verschijnen in het boek Het leven volgens Rutger Kopland: Onze vluchtige plek van de waarheid, onder redactie van Johan Goud, uitgegeven door Klement (verschijnt voorjaar 2012).

 

Aanmelden: De toegang voor dit sympsium is gratis, maar vanwege beperkte zaalruimte is tijdig aanmelden noodzakelijk. Wilt u het symposium bijwonen, meld u dan uiterlijk 7 november aan via M.vanderGraaff@uu.nl. Hier kunt u ook intekenen op de bundel.


Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Tijd: 11 november, 10.00 – 16.30 uur met een borrel na.