Agenda

Symposium W.F. Hermans – Ik heb altijd gelijk 1951-2011

Onder de toepasselijke titel Ik heb altijd gelijk, naar Hermans’  geruchtmakende roman uit 1951, stelt SCHUNCK* de ongenadige gelijkhebber en schrik van allen die ooit de moed hadden met hem te polemiseren centraal in een boeiende manifestatie met lezingen, debat, een tentoonstelling, film en een dinerarrangement.

 

Willem Frederik Hermans stierf in 1995. Tot aan zijn dood stond hij te boek als de ongenadige gelijkhebber en schrik van allen die ooit de moed hadden met hem te polemiseren. In 1951 verscheen de geruchtmakende roman Ik heb altijd gelijk. De titel die later programmatisch zou worden voor het essayistische en polemische deel van zijn werk: voor sommigen het meest tot de verbeelding sprekende gedeelte en in elk geval voor zijn persoon en zijn ‘Nachleben’ misschien wel het meest bepalende roman. Daarmee gaan wij dus niet voorbij aan de grote romans die hem ontegenzeggelijk tot een van de grootste Nederlandse romanciers hebben gemaakt. Maar het beeld van Hermans bij het grote publiek is misschien toch primair dat van de grote gelijkhebber. Bij de vele herhalingen van beeldmateriaal op tv – interviews vooral – overheerst het grimmige karakter van de geïnterviewde; zijn aimabele kant – zijn humor ook – lijken minder vastgelegd.

Zes decennia later, rond zijn negentigste geboortedag, zal in SCHUNCK* te Heerlen onder de gelijknamige titel Ik heb altijd gelijk een symposium worden gewijd aan leven en werk van deze opzienbarende schrijver en notoire onruststoker. Vermag de recalcitrante en nietsontziende geest en de superieure vertelkunst die uit zijn boeken spreekt ons nog steeds aan het denken zetten? Dat is een van de vele vragen die tijdens het symposium voorgelegd zal worden aan een keur van kenners: van biograaf tot vertaler.

Het symposium wordt omlijst met een tentoonstelling van eerste drukken, vertalingen en een keuze uit de stortvloed aan secundaire literatuur uit de privécollectie van wijlen P.M.J. Smeets, een Heerlense verzamelaar. De expositie zal verlevendigd worden met documentaires, foto’s, collages en cartoons.

Gastconservatoren Rob Bindels en Ben van Melick blikken terug op de kracht van Hermans’ omvangrijke en veelomvattende oeuvre. Als sprekers treden aan: biograaf Willem Otterspeer, literatuurhistoricus Ton
Anbeek, critica Elsbeth Etty, romancier Christiaan Weijts, bezorger van de Volledige Werken Peter Kegel en de vertalers Madla de Bruin-Hüblová en Daniel Cunin. Moderator is Leon Biessen.

 

17 september 13.00u – 17.30u

SCHUNCK* Glaspaleis, filmzaal
Bongerd 18, Heerlen
deelname: € 15,- incl. koffie of thee, gebak en een exemplaar van het W.F. Hermans Cahier (de reguliere kortingsregelingen zijn van toepassing)
aanmelden via 045-5772200 of reserveer online 

(foto: Torbjørn Fjellang, Collectie Letterkundig Museum, Den Haag)

 

Boekhandel Plantage Books & More Huize Cobben is aanwezig met een uitgebreid assortiment rondom W.F. Hermans.

W.F. Hermans – Ik heb altijd gelijk (1951 – 2011) wordt ondersteund door: Lirafonds en Nederlands Fonds voor de Letteren