Agenda

Thomas Mann Lezing in Den Haag zondag 26 februari

De lezingen van Tom Dommisse,over het allesomvattende werk van een van de grote schrijvers van de 20e eeuw, Thomas Mann, een initiatief destijds van Buddenbrooks Boekhandel, worden hervat.

Europees humanisme op kosmische grondslag. Lessen van Thomas Manns helden in een vloeibare wereld.

Onder deze titel wordt in deze 10e Thomas Mann Lezing een thematiek belicht die het gehele werk van de schrijver doortrekt: de vraag naar de fundamenten van de Europese cultuur en het toekomstige wezen van humaniteit. Een terugblik en vooruitblik.

Tom Dommisse: ‘In het afgelopen decennium waarin ik deze lezingen mocht houden vervlochten een aantal ontwikkelingen zich steeds sterker tot het immense en hoogst complexe verschijnsel ‘globalisering’. Filosofen diagnosticeren onze leefwereld als ‘liquide moderniteit’: het vloeibaar worden van sociale leefvormen en culturele kaders voor menselijk handelen, en het verval van vormen voor de oriëntatie van denken, plannen en handelen op langere termijn. Immense gebeurtenissen die ons leven laten voltrekken in vloeibare tijden: die individuen confronteren met nieuwe ongekende scenario’s van levenskeuzen en die de mensheid op planetaire schaal stellen voor nimmer eerder ondervonden uitdagingen.

In dit decor waarin vaste vormen vervloeien, modderen wij moedig voort, nauwgezet en wanhopig in een broeinest van onzekerheden. Wat kunnen wij 10 jaar later leren van Thomas Buddenbrooks, van Aschenbach, Hans Castorp, van Joseph of Adrian Leverkuhn? Leidraad in deze lezing is de idee dat de Europese humaniteit, waarvan Manns romanhelden de facetten belichamen, altijd tot rijping is gekomen vanuit reflectie op ontstellende grenservaringen, in confrontatie met het immense, het mateloze en vormloze, het kosmisch Unheimliche, het historisch Ungeheure.

Door herlezing van romans en essays, reconstrueer ik een patroon van de werking van dit ‘Immense’ in Thomas Mann’s werk. Daarbij ga ik deels chronologisch te werk, vanuit de esthetische Dekadenz-Welt van de Buddenbrooks en cultuur-filosofische beschouwingen van de Betrachtungen, om via Hans Castorps visionaire Bildung en Manns eigen Goethe-imitation tenslotte uit te komen bij Adrian Leverkuhns sublieme confrontatie met de grenzen van het kunstenaarschap en zijn demonische doorbraak door alle menselijke vormentaal. Het focus is steeds de toekomst die de helden uit het verleden ons voorhouden.

Gaandeweg leg ik daarom de nadruk op de voorbereiding van een nog uitstaande lezing van de Joseph-Roman. Een werk dat in diepe bronnen van de tijd een mythische oerstructuur vindt die werkzaam is onder ieder gezag, achter iedere autoriteit en in alle vormen van culturele overdracht, van geestelijke oriëntatie en pedagogie. Wat is de levensles van deze held die als een vreemdeling uit een andere wereld, welhaast op deconstructieve wijze de culturele tekens wist te duiden die de geciviliseerde heersers niet meer kunnen lezen?’

Het Veilinghuis van Van Stockum en literair tijdschrift Extaze maken deze lezingen  mogelijk.

 

Zondag 26 februari
Veilinghuis van Van Stockum, Den Haag
Aanvang 15.00 uur (zaal open 14.30 uur)
Kosten 5 euro, inclusief  koffie/thee en wijn.
Prinsengracht 15.

Reserveren: info@vanstockum-veilingen.nl
T. 070/3649840
of redactie@extaze.nl