Agenda

Waarom zou je (nu) lezen?

Deze vraag staat centraal op het symposium dat Stichting Lezen op 4 en 5 november organiseert.
De positie van literatuur en lezen in het algemeen is aan het veranderen, mede door de grote invloed die nieuwe (digitale) media hebben. Literaire teksten worden niet alleen meer in boekvorm gelezen, er zijn nieuwe dragers als de e-reader, iPhone, iPod en iPad. Dit heeft gevolgen voor het literaire landschap, de leesomgeving en dus voor het lezen.
Op het symposium komen wetenschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten aan de orde, over de stand van het lezen, de functie van lezen voor de ontwikkeling van het individu en de samenleving, nieuwe perspectieven op leesbevordering en opvoeden in de literatuur en de rol van de leerkracht, ouders, de bibliothecaris en de docent. Hoe kunnen zij via de doorgaande leeslijn lezers wegwijs bieden in de steeds groter wordende omgeving van het lezen?
Voor iedereen die wil weten welke antwoorden onderzoekers uit verschillende disciplines op deze vragen geven en mee wil denken over de consequenties daarvan voor leesbevordering.
Meer informatie over dit symposium is te vinden op www.lezen.nl