Welk boek zou u een vluchteling aanraden om Nederland zo snel mogelijk te leren kennen?

Met de overhandiging van het eerste Boekenweekgeschenk startte ook een publiekscampagne vooraf aan de Boekenweek met de vraag Welk boek zou u een vluchteling aanraden om Nederland zo snel mogelijk te leren kennen? Initiatiefnemer UAF heeft een aantal bekende Nederlanders om een gemotiveerde boekentip gevraagd. Maar ook u kunt op de site van de UAF uw suggestie doen.

De UAF is een landelijke fondsenwervende organisatie die hoger opgeleide vluchtelingen ondersteunt bij hun studie en het vinden van passend werk.

De campagne is geënt op de bekende uitspraak van Kader Abdolah, oud-UAF student, dat hij kort na zijn aankomst als vluchteling de schoonheid van de Nederlandse taal leerde kennen via Jip en Janneke van Annie M. G. Schmidt.

Geert Mak was één van de eersten die op de oproep reageerde met het noemen van Mijn kleine waanzin van Jan Brokken.
Hij beargumenteert zijn keuze als volgt: ‘Jan Brokken beschrijft in Mijn kleine waanzin op een prachtige – en vaak ook geestige – manier zijn jongensjaren als domineeskind in een Zuid-Hollands dorp. Het is een must voor iedereen die de vezels van dit land beter wil leren kennen. Alles zit erin: het calvinisme, de kleinheid, de grootsheid, de luchten, de wind, en achter dat alles de schaduw van een koloniaal verleden. Zo’n typisch Nederlandse jeugd, je beleeft het zelf opnieuw, aan de hand van Jan Brokken.’

Aan het eind van de Boekenweek zal op 27 maart a.s. in Carré de top vijf van meest genoemde boeken bekend worden gemaakt.

Recent

19 december 2017

Ontvoerd in Irak

Literair Nederland - 10 jaar geleden

29 november 2010

Recensie door: Rein Swart

Boeiende verwerking van de nazi-tijd aan de hand van het tragische leven van een van de eerste Duitse vliegeniersters

Marga Von Etzdorf was ten tijde van de opkomst van de nazi’s in Duitsland een van de eerste vliegeniersters. Ze werd geboren in 1907 en leefde maar kort. In 1933 schoot ze zichzelf dood in Syrië na een mislukte landing tijdens een tussenstop op weg naar Australië. Daarvoor had ze ook al brokken gemaakt.

Lees meer