Agenda

WFH volledige werken deel 11

Deel 11 van de Volledige werken van Willem Frederik Hermans is verschenen. Het deel is gevuld met beschouwend werk:
Het sadistische universum
Annum Veritatis
De laatste resten tropisch Nederland
Het sadistische universum 2
Van Wittgenstein tot Weinreb
Machines in bikini
Dinky toys

Het Huygens Instituut heeft werkelijk een fenomenale site ingericht met achtergrondinformatie over de volledige werken van Willem Frederik Hermans. De titelbeschrijvingen van dit deel zijn bij het tikken van dit stukje nog niet online. We geeft de site een lijst van alle opgenomen werken. De Delen 1&2, 7, 11 en 12 zijn inmiddels met een voorweinigen inzichtelijk logica reeds verschenen. Het volledige werk zall 24 delen tellen en kent een luxe-uitgave en een publieksuitgave. Zie ook http://www.willemfrederikhermans.nl/

Het is een heel klein beetje wonderlijk dat geen van de grote clubs die dit enorme werk samen aanvatten, De Bezige Bij, Het WFH instituut noch ook het Huygensinstituut op zijn website fatsoenlijk gewag maakt van het verschijnen van dit deel. Er is een lichte vermoeidheid waarneembaar die Hermans naar mijn smaak niet verdiend. Vlaggen uit, loftrompettisten die op de presentatie van het eerste deel (letterlijk!) niet uitbleven hadden iets langere adem mogen hebben. Koopt dit boek allen, vergeten wij Hermans nooit! Hoe actueel is thans bijveerbeeld het bijgaand afgebeelde boek dat in dit deel l11 opgenomen is!

Over het project
De editie
In de Volledige Werken worden alle afzonderlijk verschenen werken en de ongebundelde teksten van Willem Frederik Hermans bijeengebracht. De Volledige Werken bestaan uit 23 à 24 verzamelbanden van elk 800 tot 1000 pagina’s, die zijn ingedeeld naar genre: Romans (6 delen), Verhalen en novellen (2 delen), Gedichten (1 deel), Toneelteksten en scenario’s (1 deel), Beschouwend werk (7 delen), Beeldend werk (1 deel), Werk van anderen (1 deel), Ongebundeld werk (3 of 4 delen) en Overig werk (1 deel).

De editie biedt allereerst een betrouwbare, wetenschappelijk verantwoorde tekst. Alle delen gaan bovendien vergezeld van een nawoord, met een beschrijving van de ontstaans- en publicatiegeschiedenis van elke afzonderlijke tekst en een verantwoording. Het beschouwend werk (gebundelde en ongebundelde teksten) krijgt een naam- en titelregister en wordt in beperkte mate voorzien van annotaties. Gelijktijdig met de boekpublicaties verschijnt er op een speciale website een overzicht van de gebruikte bronnen (typoscripten, correctie-exemplaren, drukproeven, drukken enz.), met illustraties, een verantwoording van de uitgegeven teksten en verdere onderzoeksgegevens.

De uitgave, die in samenwerking met het Willem Frederik Hermans instituut (WFHi) gerealiseerd wordt, is bedoeld voor een breed publiek van geïnteresseerden, studenten en wetenschappers en zal verschijnen bij uitgeverij De Bezige Bij, die de Volledige Werken in twee edities presenteert. Een luxe, in linnen gebonden editie, in een beperkte oplage, met daarnaast een papieren gebonden publiekseditie.
Onderzoek en bronnen
Aan de publicatie van de Volledige Werken gaat uitvoerig onderzoek vooraf. Allereerst wordt op grond van bibliografisch- en archiefonderzoek van alle teksten de basistekst, in principe de laatste door de auteur geautoriseerde uitgave, vastgesteld. Hierbij zijn Het bibliografische universum van Willem Frederik Hermans (Frans A. Janssen en Sonja van Stek 2000, tweede herziene en uitgebreide versie 2005) en Schrijven is verbluffen. Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans (Rob Delvigne en Frans A. Janssen 1996, derde herziene versie 2005), onmisbaar. Tezamen leveren de twee primaire bibliografieën een vrijwel compleet overzicht van de door Hermans gepubliceerde teksten.